INFO

HAIO 2020-2021

Vanaf 1 april 2020 zal Dr. Eline De Haeck  (arts in opleiding) werken in onze praktijk.

VERPLEEGKUNDIGE

De verpleekundige is aanwezig in onze praktijk op dinsdag en donderdag voormiddag. Na overleg met uw huisarts kan u bij haar terecht voor ECG’s, diabetesconsult en dergelijke. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij het onthaal.

STAGIAIRE

Af en toe volgt een geneeskundestudent(e) stage in onze praktijk. Zij volgen enkele consultatiemomenten mee. Zo kunnen zij het huisartsenwerk ervaren. Indien u liever alleen een consultatie wenst met de dokter, zonder de stagiair(e), dan zegt u dit even in het begin van de consultatie. Dit is geen probleem.