Herhaalvoorschriften

Dit kan enkel via contact met je huisarts. Vraag dan ook voldoende voorschriften tot aan je volgende controle.