Andere nuttige informatie

HUISARTSENWACHTPOST EN APOTHEKER VAN WACHT

Huisartsenwachtpost: open van vrijdag 18u tem maandag 8u en op feestdagen

Apotheker van wacht:

  • Apotheker van wacht in uw buurt:
    website www.apotheek.be of  telefoon 0903 99 000
NUTTIGE WEBSITES

Antwerpse ziekenhuizen:

www.uza.be
Universitair ziekenhuis Antwerpen

www.zna.be
AZ Middelheim, Stuivenbergziekenhuis, Sint-Elisabethziekenhuis,
Paola Kinderziekenhuis, Sint-Erasmusziekenhuis, Hoge Beuken,
Palfijnziekenhuis, Joostens Ziekenhuis.

www.gza.be
Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk, Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen,
Sint Jozefziekenhuis te Mortsel.

www.monica.be
Eeuwfeestkliniek, O.L.V. Middelares.

Medische informatie:

Betrouwbare medische info op mensenmaat :  www.gezondheidenwetenschap.be

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Anonieme Alcoholisten 03 239 14 15
Antigifcentrum 070 245 245
Brandwondencentrum 02 268 62 00
ChildFocus 116 000
Druglijn 078 15 10 20
Europees noodnummer 112
Kankerfoon 0800 15 800
Politie 101
Rode Kruis 105
Zelfmoordpreventie 0800 32 123